Výraz „Fratello“ vyjadruje v talianskom jazyku slovo brat. Brat je súrodenec, priateľ, ktosi blízky, niekto... s kým nás viaže silné puto.

Našim želaním je vytvoriť si skrze naše kvalitné služby silné puto s hosťami našej znovuotvorenej reštaurácie.

Srdečne vás víta „Fratello“!